Huvitavat

Huvitavat avastamist Läänemaalt

Nõva – see tähendab ulatuslikke soolaamasid, mitmeid väikejärvi ning suuri marja- ja seenerikkad metsamassiive. Siinne kilomeetrite pikkune laulvate liivadega rannik on Eesti parimaid supelrandu.

Nõva maastikukaitseala, Läänemaa Suursoo maastikukaitseala ja Leidissoo looduskaitseala oma suurte luitemännikute, soode ja rabadega on koduks arvukatele ulukitele: ilvestele, huntidele, põtradele ja karudele. Siinse linnuriigi uhkuseks on sookured, luiged, tedred, metsised ja kotkad. Lindude rändeperioodil lendab siit läbi tuhendeid arktilisi veelinde. Jäävabas meres talvituvad aulid, sõtkad ja luiged. Nõva meri on lestameri.

Eesti looderannik, sealhulgas Nõva on eriline paik nii Eestis kui Euroopas – see on maa, mis pärast viimast jääaega on kerkinud 110 m.

Nõva rändavate suudmetega liivamaa jõgedel on maalilised, kohati läbi luidete kaevatud kanjonilaadsed sängid. Nõva Olevi kirik on üks väikseimaid puukirikuid Eestis.